TELE & DATA

I dagens moderna hem och företag är det viktigt med ett fungerande datanätverk.

Inom tele och data projekterar vi och utför flerfunktionsnät för tele och data med både koppar- och fiberteknik vid såväl nybyggnationer som utökning av befintliga nät.

Stabila helhetslösningar från början till slut

Vår målsättning är att alltid kunna ge dig en komplett och stabil helhetslösning från början till slut.

För att kunna leva upp till detta utför vi även dokumentation och registrering enligt Svensk Standard samt avprovar anläggningen enligt standard för det valda nätet.

Vi använder oss alltid av noggranna instrument för detta.

Ta hjälp av en auktoriserad installatör

Vi är en auktoriserad installatör inom ett flertal system med rätt behörighet och flera års erfarenhet av installation, såväl som projektering. För att alltid hålla oss uppdaterade följer vi den konstanta utvecklingen på marknaden.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig inom kategorin tele och data? Tveka då inte att ta kontakt med oss.

Vi berättar gladeligen mer om hur vi arbetar och kan hjälpa dig utefter dina behov och önskemål.

Kontakta oss så får du veta mer »